News & Press releases

PRESSMEDDELANDE
160113

Sweden Natural Assets ABs apportemission på 15 miljoner kronor till en aktiekurs på 25 öre per aktie blev övertecknad med ca 30% på 3 veckor

Nästa steg är att finansiera upp bolaget med 120 miljoner kronor. Detta kapital skall användas till att köpa producerande fält i USA då den amerikanska oljemarknaden är i kris. Dessa oljefält har stora bevisade producerande oljereserver och marknadspriset är en bråkdel av vad de var för bara 2 år sedan. Denna situation är mycket tragisk för den amerikanska oljeindustrin men ger oss en unik möjlighet att göra fantastiska köp inför framtiden.

– Så vi vill ha så låga oljepriser som möjligt idag, ett märkligt uttalande från ett oljeföretag, men detta är en unik situation som endast har hänt ett fåtal gånger tidigare och de oljebolag som utnyttjade situationen fick en kraftig tillväxt och gjorde stora vinster till sina aktieägare, avslutar VD Thord Lernesjö.

PRESSMEDDELANDE
150817

Familjen Lernesjö ökar sitt ägande i Sweden Mining AB genom bolag

Texas Onshore AB har sålt ner den amerikanska oljeverksamheten till Sweden Mining AB. Detta är det första steget inför börsintroduktionen av Sweden Mining AB som beräknas ske under 2016/2017. Sweden Mining AB planerar också att erbjuda aktier till allmänheten i en nyemission till hösten.

Sweden Mining AB kommer att frigöras helt från Texas Onshore AB genom att Texas Onshore AB säljer sina aktier i Sweden Mining AB till allmänheten samt delar ut aktier till bolagets aktieägare i förhållandet 1:2 (två aktier i Texas Onshore AB ger 1 aktie i Sweden Mining). Texas Onshore AB kommer dock att fortsätta att sälja investeringar i olje- och gasegendomar i USA till den svenska marknaden.

Styrelsen i Texas Onshore AB har beslutat att påbörja utförsäljningen med att först sälja 100 miljoner aktier i Sweden Mining AB för 3 öre per styck. Familjen Lernesjö, genom bolag, har köpt 20 miljoner aktier i Sweden Mining AB.

For further information:
Thord Lernesjö, CEO Sweden Natural Assets AB, +46 709-30 30 80, thord@lernesjo.com, www.swedennaturalassets.se

Press contact

Thord Lernesjo

Thord Lernesjö, CEO
+46 709-30 30 80
thord@lernesjo.com

Calendar

SEPTEMBER
Kallelse till extra bolagsstämma

OKTOBER
Extra bolagsstämma i Sweden Natural Assets AB (publ) 12 oktober