Nyheter & Pressmeddelande

NYHET
190326

Ny adress

Bolaget har efter samtal med hyresvärden sagt upp kontorslokalen tidigare än vad som var avtalat.

För att spara pengar flyttar bolaget in till 2B Holding ABs kontor.

Den nya adressen är:

Sweden Natural Assets AB
c/o 2B Holding AB
Lilla Nygatan 11
211 38 Malmö

Samma telefonnummer som tidigare.

PRESSMEDDELANDE
190221

Upploppet för Irakaffären

Kära aktieägare och övriga intressenter

Vi befinner oss på upploppet för Irakaffärerna och skriver därför nu till er för att vi behöver er medverkan. Vi erbjuder Texas Onshore AB’s aktier i Sweden Natural Assets AB som säljs för 3 öre/aktie. Detta görs för att hålla oss flytande till dess att någon av de affärer som vi arbetar med börjar generera ett kassaflöde.

Lyckas vi med nedan affärer, ökar ert värde i bolaget Texas Onshore AB, då genom Texas Onshores vinstandel. Om vi även lyckas med att få tillstånd till prospektering i Irak finns det stora möjligheter att er investering i Sweden Natural Assets AB aktien ökar med 10 gånger eller mer.

Vid ett misslyckande eller att stödet uteblir från er, så är risken stor att företaget om en månad lägger ner verksamheten.

Se nedan på uppdatering av våra projekt:
Dagens projekt som Texas Onshore har vinstandel (ca 0,5-1% av värdet på projektet) i är enligt nedan:

 • Byggande av tre st. pipelines om tillsammans 1 000 km, till ett beräknat värde på 7-10 miljarder USD
  Möte med leverantör i Turkiet skall hållas i början/mitten på mars månad.
 • Byggande och renovering av raffinaderier till ett uppskattat värde av ca 5-10 miljarder USD
  Vi har fått projektmateriel för de tre första raffinaderierna att gå igenom och diskuterar nu specifika tekniska frågor, värdet på dessa tre projekt är mellan 0,5-1 miljard USD. Vi inväntar mer information nästa vecka om tidpunkt för att åka ner till Irak för slutförhandling och möjligtvis signering av avtal.
 • Borrningsprojekt i Irak
  Diskussion pågår med ett ryskt borrningsföretag gällande ett samarbete om borrningsprojekt som möjliggjorts av ett irakiskt statligt oljeföretag. Ett kontrakt har översänts till den ryska partnern för genomgång. Möte med företaget är framflyttat till i slutet av mars.
 • Vattenreningsprojekt och andra projekt inom detta område
  Detta projekt har för närvarande lagts på is då vi har prioriterat de projekt som beräknas kunna komma igång först och generera ett positivt kassaflöde.
 • Detaljer gällande avtal om oljehandel är signerat
  Ett generellt trading avtal med ett tunisiskt trading-företag är signerat med 2B Holding AB. Nästa steg är att vi får ta del i en specifik affär.

2B Holding AB har ett skriftligt löfte om finansieringsstöd på ovanstående byggprojekt med ett belopp om 15 miljarder USD. 

Sweden Natural Assets ABs olika prospekteringsprojekt i Irak
Bolaget arbetar vidare med att ta fram finansiering för att starta dessa projekt då det krävs resor och tid för att genomföra projekten.

Vi som arbetar med detta kämpar vidare och tror på företagets stora möjligheter i Irak.

Tack för ert stöd!

PRESSMEDDELANDE
190130

Projektstatus – Irak

De projekt som Texas Onshore har vinstdelning (ca 0,5-1% av värdet på projektet) i är enligt nedan:

 1. Tre st. pipelines om tillsammans 1 000 km, till ett beräknat värde på 7-10 miljarder USD
  Möte med leverantör i Turkiet skall hållas i början på mars månad.
 2. Bygga och renovera raffinaderier till ett uppskattat värde av ca 5-10 miljarder USD
  Vi har fått projektmateriel för de tre första raffinaderierna att gå igenom och diskuterar nu specifika tekniska frågor, värdet på dessa tre projekt är mellan 0,5-1 miljard USD.
 3. Borrningsprojekt i Irak
  Diskussion pågår med ett ryskt borrningsföretag gällande ett samarbete om borrningsprojekt som möjliggjorts av ett irakiskt statligt oljeföretag. Ett kontrakt har översänts till den ryska partnern för genomgång. Möte med företaget beräknas till i mitten/slutet av februari.
 4. Vattenreningsprojekt och andra projekt inom detta område
  2B Holding ABs management partner i Irak fortsätter jobba aktivt med irakiska staten om uppföljning av vattenreningsprojekt.
 5. Detaljer gällande avtal om oljehandel håller på att finslipas för signering
  Kontrakt för förmedling av handel med gasoil (diesel) och fueloil (bränsle) håller på att tas fram. Ett generellt trading avtal med ett Tunisiskt trading-företag är signerat av 2B Holding AB och skall signeras av motparten.

Sweden Natural Assets har påbörjat samtal med Irakiska staten om olika prospekteringsprojekt i Irak
Bolaget håller på att ta fram finansiering för att starta dessa projekt då det kräver resor både till Irak och Ryssland för att genomföra projekten.

Vinstdelningen har fastställts så att 10 % skall tillfalla Texas Onshore för de projekt som inte är prospektering under 2019
Avtal för att säkerställa denna del av vinsten har påtecknats av 2B Holding AB och blivit godkänd vid extra bolagsstämma både i Texas Onshore AB och Sweden Natural Assets AB.

NYHET
181227

Kallelse till Extra stämma i Sweden Natural Assets AB (publ)

Aktieägarna i Sweden Natural Assets AB (publ), 556782-2241, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 januari 2019 kl. 14.30, på bolagets kontor, Västra Kanalgatan 6, Malmö.

Kallelsen och Fullmakten hittar du här >>

Andra länkar:
Q&A
Profit Sharing Agreement

PRESSMEDDELANDE
181219

Finansieringslöfte för våra projekt i Irak

Förtydligande:
I dag informerades om att 2B Holding AB erhållit ett skriftligt finansieringslöfte dock av misstag fall det bort storleken på detta finansieringslöfte.

Storleken på det detta skriftliga finansieringslöfte är 15.000.000.000 USD.

_______________________________

Vår delegation som besökte Irak har precis återvänt och vill lämna nedan statusrapport.

2B Holding har erhållit ett skriftligt finansieringslöfte att stödja bolagets och dess partners finansiering när det gäller borrningar och att bygga pipelines, raffinaderier och vattenreningsverk i Irak.

De projekt som Texas Onshore har vinstdelning (ca 0,5-1% av värdet på projektet) i är enligt nedan:

 1. Tre st. pipelines om tillsammans 1 000 km, till ett beräknat värde på 7-10 miljarder USD. Kontakt med leverantör och entreprenör är tagna och nytt möte med dessa beräknas till den andra veckan i januari. Snarast efter dessa möten kommer offerter att lämnas.
 2. Bygga och renovera raffinaderier till ett uppskattat värde av ca 5-10 miljarder USD. Dessa projekt kräver flera uppföljningsmöten i Irak innan mer information kan lämnas ut.
 3. Möten om olika borrningsprojekt har påbörjats. I slutet av januari kommer ett möte med ett borrningsföretag att äga rum i Moskva.
 4. Vattenreningsprojekt och andra projekt inom detta område har mottagits mycket positivt vid det första mötet och kommer att följas upp med gruppens representant i Irak och nya möten för vår grupp i Irak.
 5. Detaljer gällande avtal om oljehandel håller på att finslipas för signering. Texas Onshores andel av detta projekt är mellan 1-3 milj. kr/månad under 2019.

Sweden Natural Assets har påbörjat samtal med Irakiska staten om olika prospekteringsprojekt i Irak. Bolaget har fått information om möjligheter till två olika projekt med minst 40 och minst 60 borrningar. Bolaget har fått ett muntligt löfte av en regional finansiär om finansiering upp till 20 miljarder USD för prospekteringsprojekten. Villkoren för finansieringen har inte slutdiskuterats.

Vinstdelningen har fastställts så att 10 % av den svenska vinsten för hela 2019 skall tillfalla Texas Onshore för de projekt som inte är prospektering. Därefter utgår ingen vinstdelning.

 

Med vänlig hälsning

Thord Lernesjö
Texas Onshore AB & Sweden Natural Assets AB

www.swedennaturalassets.se

PRESSMEDDELANDE
181203

Snabbar upp processen

Efter samtal med irakiska oljeministeriet har vi tillsammans med dem för att snabba upp processen beslutat att vi ändrat på turordingen vad gäller resorna till Irak.

1. 2B Holding AB & Texas Onshore AB åker nu i helgen med en mindre styrka ner till Irak för att diskutera och skriva på avtal gällande projekt i Irak.

2. Vår representant i Irak åker inom några dagar för att träffa en investeringsgrupp gällande investeringar och finansiering av projekt i Irak.

De projekt som vi och våra partners får möjlighet att arbeta med är dels olika offentliga projekt inom vattenförsörjning och oljesektorn och dels oljeprospektering.

För Sweden Natural Assets del innebär detta en möjlighet att tillsammans med ett stort utländskt oljeföretag arbeta med prospektering i Irak. Texas Onshore erhåller 10% av den ”svenska” delen av vinsten för de projekt som kan erhållas genom denna resa.

 

Med vänlig hälsning

Thord Lernesjö
Texas Onshore AB & Sweden Natural Assets AB

www.swedennaturalassets.se

PRESSMEDDELANDE
181130

Uppdateringar i processen för projekten i Irak

Nedan följer uppdatering gällande processen för att kunna börja arbeta med projekten i Irak, det har tagit lite längre tid än väntat men det går framåt.

1) Vår representant i Irak höll det första mötet med en av våra investeringsgrupper och det utföll positivt och nästa möte är planerat att hållas inom 1-2 veckor. Därefter följer ett möte med nästa investeringsgrupp både gällande investeringar och finansiering av projekt i Irak och oljeprojekt i USA.

2) Representanter för irakiska oljeministeriet är planerade att komma till Malmö för att underteckna det initiala avtalet om ca 1-2 veckor, beroende på tiden det tar att få visum till Sverige.

3) Visumen för representanterna för 2B Holding AB & Texas Onshore AB med partners för att åka till Irak är klara och skickas nu till oss från ambassaden, så att vi kan resa till Irak för att signera olika avtal gällande projekten enligt de initiala avtalen.

De projekt som vi och våra partners får möjlighet att arbeta med är dels olika offentliga projekt inom vattenförsörjning och oljesektorn och dels oljeprospektering.

För Sweden Natural Assets del innebär detta en möjlighet att tillsammans med ett stort utländskt oljeföretag arbeta med prospektering i Irak. Texas Onshore erhåller 10% av den ”svenska” delen av vinsten för de projekt som kan erhållas genom denna resa.

 

 

Med vänlig hälsning

Thord Lernesjö
Texas Onshore AB & Sweden Natural Assets AB

www.swedennaturalassets.se

PRESSMEDDELANDE
181031

Slutförhandlingar om projekt i Irak

Efter diskussioner med Oljeministeriet i Irak har vi tillsammans kommit fram till hur vi skall gå vidare i processen för att kunna börja arbeta med projekten i Irak.

1)      Inom en vecka kommer 2B Holding AB’s representant att träffa investerare för att slutförhandla om ett finansieringsavtal gällande projekt i Irak, storleken på investeringarna är upp till 22 miljarder USD.
2)      Representanter för Oljeministeriet kommer till Malmö för att underteckna det initiala avtalet.
3)      En kort tid därefter åker 2B Holding AB & Texas Onshore AB med partners till Irak för att signera olika avtal gällande projekten enligt de initiala avtalen.

De projekt som vi och våra partners får möjlighet att arbeta med är dels olika offentliga projekt inom vattenförsörjning och oljesektorn och dels oljeprospektering.

För Sweden Natural Assets del innebär detta en möjlighet att tillsammans med ett stort utländskt oljeföretag arbeta med prospektering i Irak. Texas Onshore erhåller 10% av den ”svenska” delen av vinsten för de projekt som kan erhållas genom denna resa.

 

Med vänlig hälsning

Thord Lernesjö
Texas Onshore AB & Sweden Natural Assets AB

www.swedennaturalassets.se

PRESSMEDDELANDE
181025

Agendan klar för resan till Irak

Visumen till Irak är nu klara och kommer att hämtas under nästa vecka på den Irakiska Ambassaden i Stockholm.

Vi har även fått agendan tillsänt oss gällande resan till Irak.

Som bolagen tidigare har kommunicerat är det för Sweden Natural Assets del en möjligheter att dels komma in på en ny marknad tillsammans med ett stort utländskt oljeföretag och att dels förhandla med en Irakisk investerare om investeringar i USA & Irak. För Texas Onshores del innebär det att Texas Onshore erhåller 10% av den ”svenska” delen av vinsten för de projekt som kan erhållas genom denna resa.

Bolagens aktier är en högrisk men för varje steg vi tar framåt minskas riskerna i bolagen varpå en värdehöjning av aktievärdet förväntas.

 

Med vänlig hälsning

Thord Lernesjö
Texas Onshore AB & Sweden Natural Assets AB

www.swedennaturalassets.se

PRESSMEDDELANDE
181016

Affärsvisum för resan till Irak är godkänt

Vi har idag muntligen fått besked från våra kontakter i Irak att affärsvisumen för resan till Irak har blivit godkända.

Oljeministeriets sekreterare och avdelningen för internationella relationer i ministeriet håller nu på att fastställa datum och mötesagenda för att skickas senare till oss via e-post. Enligt uppgift från den Irakiska Ambassaden i Stockholm tar det ca 14 dagar innan Ambassaden ser visumen i sitt interna system.

Vi beräkna nu att resa till Irak den 3 november.
Med vänlig hälsning

Thord Lernesjö
Texas Onshore AB & Sweden Natural Assets AB

www.swedennaturalassets.se

PRESSMEDDELANDE
180920

Inbjudan att besöka Iraks oljeministerium

Vi har idag erhållit en inbjudan att tillsammans med våra partners att besöka Iraks oljeministerium för att diskutera olika projekt för att bygga upp infrastrukturen i landet.
Förutom personal från Texas Onshore AB & 2B Holding AB, medföljer också tekniska konsulter inom projektledning, maskinteknik, processteknik och vattenteknik.
Det finns två syften med resan, dels att finna investeringsprojekt i Irak och investerare till verksamheten i USA och dels att arbeta med olika offentliga projekt inom vattenförsörjning och inom oljesektorn.

För Sweden Natural Assets del innebär detta möjligheter att komma in på en ny marknad tillsammans med ett stort utländskt oljeföretag och att förhandla med en Irakisk investerare om investeringar i USA.

Texas Onshore erhåller 10% av den ”svenska” delen av vinsten för de projekt som kan erhållas genom denna resa. Under nästa vecka skickas visum till oss för resan till Irak och vi planerar att åka omkring den 29 september.

Vi känner stor tacksamhet till alla er som har stöttat oss under denna ”resa” och så fort visumen är oss tillhanda minskar riskerna i bolaget varpå en värdehöjning av aktievärdet förväntas.
Med vänlig hälsning

Thord Lernesjö
Texas Onshore AB & Sweden Natural Assets AB

www.swedennaturalassets.se

PRESSMEDDELANDE
180813

Ny marknad för Sweden Natural Assets AB

Resan till Irak med Texas Onshore AB och Sweden Natural Resources AB med partners beräknas ske den första veckan i september. De sista dokumenten har nu skickats till Irak för att ta fram visum. Förutom personal från Texas Onshore AB & 2B Holding AB följer det med tekniska konsulter inom projektledning, maskinteknik, processteknik och vattenteknik.

Det finns två syften med resan dels att finna investeringsprojekt i Irak och investerare till verksamheten i USA och dels att arbeta med olika offentliga projekt inom vattenförsörjning och inom oljesektorn.

För Sweden Natural Assets del innebär det att komma in på en ny marknad tillsammans med ett stort utländskt oljeföretaget och att förhandla med en Irakisk investerare om investering i USA.

Texas Onshore erhåller 10% av den ”svenska” delen av vinsten för de projekt som kan erhållas genom denna resa.

 

Med vänlig hälsning

Thord Lernesjö
Texas Onshore AB & Sweden Natural Assets AB

www.swedennaturalassets.se

PRESSMEDDELANDE
180518

Nytt avtal tecknat för samarbete i Irak

Under en längre tid har Texas Onshore ABs partner diskuterat olika projekt med några intressenter i Irak. För att ta nästa steg i detta samarbete har Texas Onshore AB idag påtecknat ett avtal med Al Yamama Engineering Company gällande samarbetet i Irak.

Texas Onshore AB och sina svenska partners ser detta som ett första steg av etablering i Irak. Projekten i första hand samarbetet avser gäller att hjälpa Irak att bygga upp en del av sina oljeprojekt och infrastruktur.

De producerande och oljeprospekteringsprojekt som bolaget kommer över kommer att hanteras av Sweden Natural Assets AB med hjälp av andra oljeproducerande bolag.

Texas Onshore AB’s ersättning enligt detta avtal kommer att vara 10% av den vinst som den ”svenska gruppen” har i dessa projekt.

 

Med vänlig hälsning

Thord Lernesjö
Texas Onshore AB & Sweden Natural Assets AB

www.swedennaturalassets.se

PRESSMEDDELANDE
180509

Nya möjligheter med ett stigande oljepris

Nu har det vänt!!!!!
Texas producerar olja som aldrig för, nu är det dags för en nystart av vårt företag.
Vi skriver därför till Dig som är aktieägare i Sweden Natural Assets AB/Texas Onshore AB och ber Er att hjälpa företaget i dess likvida problem.

I en längre tid har oljebranschen gått igenom ett stålbad utan dess like och som följd har det blivit många konkurser och företagsrekonstruktioner.

Vårt bolag har naturligtvis också känt av detta och vi är sargade i kanten men vi finns kvar och vi arbetar för att komma tillbaka.

Nu när oljepriset fortsätter att stiga har vi en möjlighet att få vårt bolag att som fågeln Fenix resa sig ur askan och flyga mot nya mål.

Vi håller nu i skrivande stund på att förhandla med några utländska investerare om en större investering, dels i USA och dels i ett land i mellanöstern. Normalt hade vi klarat av vår likviditet av egen kraft tills förhandlingen var färdig om det inte hade varit för de olika sköntaxeringar bolaget fått.

För att avhjälpa vår nuvarande likvida situation behövs en första kapitalinjektion på ca 1,5 milj kr.

Med Er hjälp kan vi därför få den tid vi behöver för att knyta finansieringsavtalen, och investera i producerande enheter och det nya landet i mellanöstern. Lyckas detta så finns det stora möjligheter att aktierna i Sweden Natural Assets AB kommer att stiga till ca 1 kr/aktie.

Skriv upp hur många poster Ni vill ha och skicka in bifogat avtal till bolaget


Ladda ner Köpeavtalet här >>

 

Med vänlig hälsning

Thord Lernesjö
Texas Onshore AB & Sweden Natural Assets AB

www.swedennaturalassets.se

PRESSMEDDELANDE
180410

Investerare positiva till investeringar i bolaget

Mötet med investeraren har blivit framflyttad till i början av maj månad, detta på grund av hans andra åtaganden. Investeraren är fortsatt positiv och har meddelat oss att han har för avsikt att investera efter mötet.

Ytterligare en positiv nyhet är att ytterligare en investerare i samma storleksordning (där det avses att ställa säkerhet) har visat intresse och vi i skrivande stund inväntar ett avtalsförslag.

Nu till det tråkiga; vi och några av våra investerare kämpar för att hålla bolaget levande fram tills någon av våra affärer kan realiseras. Bolagen har även nyligen åkt på ytterligare sköntaxering och vi måste få in kapital till bolaget för att klara av driften fram tills vi lyckas ”knyta ihop säcken” på någon av våra affärer.

Det som vi har varnat för har precis hänt, tyvärr så gick inte vårt närstående bolag, Virtual Mining AB, att rädda som därför gick i konkurs i slutet av mars.

Hjälp nu Texas Onshore AB att genomföra den sista affären genom att köpa aktier för 3 öre/st i Sweden Natural Assets AB.


Ladda ner Köpeavtalet här >>

Med vänlig hälsning

Thord Lernesjö
Texas Onshore AB & Sweden Natural Assets AB

www.swedennaturalassets.se

PRESSMEDDELANDE
180221

Bäste aktieägare i Texas Onshore AB & Sweden Natural Assets AB

Jag förstår att det finns en besvikelse bland företagets investerare över att det inte har gått snabbare med företagets utveckling. Men idag är jag stolt över våra företag, styrelse och medarbetare som efter mycket hårt arbete har funnit en investerare som är villig att investera i Sweden Natural Assets framtida oljeprojekt. Där det vid lyckade förhandlingar kan ge ett aktievärde i Sweden Natural Assets AB på 1+ kr/aktie.

En sak som ingen kan ta ifrån oss är att vi alltid har berättar både vilka möjligheter och hot det finns för företagens överlevnad och framtid. Oljeindustrin har de senaste åren genomlevt ett stålbad som ingen gått opåverkad ifrån, inte ens vi. Det är inte många oljeföretag i Sverige som har återhämtat sig från detta stålbad. De flesta oljeföretag handlas idag för långt under sina börskurser som de handlades för några år sedan, eller är avnoterade.

Vi har genom en noggrann likviditetsplanering tidigare frågat efter ett kapital så företaget överlever fram tills vi har resultatet av förhandlingarna. Orsaken till att vi återigen tvingas att fråga efter dessa pengar är att våra aktieägare inte tog sitt ansvar att hjälpa till en sista gång och ser vad framtiden inbringar. Det finns ca 65 miljoner aktier i Sweden Natural Assets AB till försäljning med det låga priset 3 öre/st.

Jag uppmanar Er ödmjukt att en sista gång hjälpa företaget att komma i hamn, så att denna stora affär kan bli verklig för bolagen.

Ladda ner Köpeavtalet här >>

Med vänlig hälsning

Thord Lernesjö
Texas Onshore AB & Sweden Natural Assets AB

www.swedennaturalassets.se

PRESSMEDDELANDE
180214

Möte i april med investeringsgrupp som visat intresse av att investera i Sweden Natural Assets AB olje- och gasprojekt

Vi har nu kommit överens med den tidigare rapporterade investeringsgruppen om att träffas i början av april i Dubai för att diskutera avtalsvillkoren och att skriva under investeringsavtal gällande investeringar i 100-miljonersklassen i producerande oljefält i Texas, projektet blir ett joint venture med Sweden Natural Assets AB. En sådan investering skulle förstås innebära goda framtidsutsikter och en betydande värdeökning av bolaget.

Men för att Texas Onshore AB och Sweden Natural Assets AB ska komma levande ur den nuvarande besvärliga likvida situationen behövs en kapitalinjektion på ca 2-3 miljoner kr. Utan denna kapitalinjektion kan styrelserna tvingas likvidera bolagen.

Därför erbjuds aktieägarna och allmänheten att köpa aktier i Sweden Natural Assets AB till det låga priset om 3 öre/aktie, det kommer att finnas 70 miljoner aktier i Sweden Natural Assets AB att köpa till detta pris.

Ledningen och styrelsen för bolagen ber härmed alla aktieägare en sista gång att hjälpa till med denna nödvändiga kapitalinjektion, så att bolagen får möjlighet att genomföra affären.

Vid det fall att Texas Onshore inte får in minst 1 miljon kr innan den siste februari kommer processen att påbörjas med likvidation av bolaget.

171208

Kallelse till extra bolagsstämma i Sweden Natural Assets AB (publ)

Aktieägarna i Sweden Natural Assets AB (publ), 556782-2241, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 december 2017 kl. 11.00, på bolagets kontor, Västra
Kanalgatan 6, Malmö.

linkarrow Ladda ner Kallelsen här >>

linkarrow Ladda ner Fullmakt här >>

PRESSMEDDELANDE
171203

Investeringsgrupp har visat ett intresse av att investera i Sweden Natural Assets AB olje- och gasprojekt

Som tidigare har informerats backade de tilltänkta investerarna ur affären att säkerställa företagens framtida likvida behov. Kontakter har tagits både i Sverige och utomlands för att finna nya investerare, men flertalet avslutade diskussionen innan en investering kunde genomföras. Men en investeringsgrupp har visat ett intresse av att investera i Sweden Natural Assets AB olje- och gasprojekt, ett muntligt avtal om att investera ett större mångmiljondollarbelopp i bolaget har överenskommit. Tidshorisonten på investeringen är på ca 5-6 månader, dock är inte avtalet i hamn innan pengarna är på kontot.

För att ha bolaget levande och komma ur den nuvarande likvida situation tills ovan investering kan bli verklig behövs en kapitalinjektion på ca 5-6 miljoner kr. Om denna kapitalinjektion inte kommer kan styrelserna tvingas att likvidera bolagen.

Ledningen och styrelsen för bolagen ber då alla aktieägare en sista gång hjälpa till med denna nödvändiga kapitalinjektion så Sweden Natural Assets AB får den tid som behövs för att genomföra ovan nämnda affär.

Vidare har styrelsen och ledningen i Sweden Natural Assets AB valt att presentera följande strategi för att ge aktieägarna en möjlighet till en bra utväxling på sin investering, se bilagd investeringsstrategi.

 

linkarrow Ladda ner vår Investeringsstrategi som pdf eller läs mer här >>

PRESSMEDDELANDE
171120

Möjligheter i Texas

Sweden Natural Assets AB har tagit fram en ny strategi för att ge allmänheten och investerare möjlighet att investera i producerande oljefält i Texas.

Med relativt låga oljepriser och krisen i den amerikanska oljemarknaden ges lägligt tillfälle att köpa upp högkvalitativa oljefält i Texas relativt billigt. Detta på grund av att värdet beräknas efter dagens låga priser och inte det förväntande genomsnittspriset av oljefältets produktionstid, som vanligtvis är mellan 8-20 år.

Bolaget ser detta som en stor affärsmöjlighet och har förhandlat om ett investeringsavtal med utländska affärsmän. Utan anledning avvek dessa affärsmän från förhandlingarna utan att ange orsak till detta. Därför har styrelsen och ledningen i SNA nu valt att presentera följande strategi för att ge aktieägare en bra utväxling på sin investering.

För att strategin ska lyckas och värden skapas för alla aktieägare behövs en viss miniminivå på investeringen i bolaget, minst ca 9 MUSD eller ca 60-70 MSEK.

linkarrow Ladda ner vår Investeringsstrategi som pdf eller läs mer här >>

NYHET
170629

Stämmokommuniké från årsstämman i Sweden Natural Assets AB (publ)

linkarrow Läs kommunikén här

NYHET
170512

35-40 gånger ert investerade kapital med en årlig avkastning på 120-360%

Idag startar vi försäljningen av Flamingoprojektet, ett intressant projekt med stor potential. Källan skall borras till ett djup av 7 500 fot (ca 2 300 meter) och testa tio producerande formationer i ett existerande fält. En så kallad utvecklingskälla som tidigare operatör har missat men som vår samarbetspartner har funnit med hjälp av en 3D-seismisk undersökning och ett flertal intilliggande producerande källor.

Källan skall borras till ett djup av 7 500 fot (ca 2 630 meter) och testa tio producerande formationer i Ricardofältet som har identifierats av en 3D-seismisk undersökning med 6 referenskällor. Utifrån en försiktig reservberäkning förväntar vi att formationerna innehåller åtminstone 542 339 fat olja och 1,79 BCF gas till ett nettovärde på ca 27 miljoner USD (ca 240 miljoner kronor) och en potentiell avkastning på 12 gånger investerat kapital (ROI: 12:1), och en årlig avkastning på ca 120%, beräknat med ett oljepris vid 50 USD per fat olja. Dock så förväntas källan producera i ca 15 år och under denna tid kan man förvänta att oljan har ett genomsnittspris på minst 150 USD per fat. Vilket gör att hela projektet försiktigt bör ge mellan 35-40 gånger investerat kapital tillbaka.

Richard Kirchmeyer som står bakom detta projekt har jag tidigare borrat 6-7 källor tillsammans med, alla med lyckat resultat. Vi hade bestämt att ta det lugnt med borrningar men när Richard tog kontakt med oss och presenterade denna möjlighet så kunde vi inte tacka nej. Visar det sig att det blir en misslyckad borrning så kommer vi att återbetala 25% av Ert investerade kapital till Er.

Då vi förväntar att detta projekt säljs på mycket kort tid kommer vi att tilldela andelarna till Er efter inkomna avtal och inbetalningsdatum. Vi har bifogat avtal och projektmaterial med detta brev samtidigt vill vi hänvisa till Sweden Natural Assets hemsida www.swedennaturalassets.se för övrig information och allmänna risker.

Projekt: Flamingo
Borrstart: Planerad Oktober/November 2017
Beräknad ROI*: 12 – 40:1
Beräknad årlig avkastning*: 120 – 360 %
Antal andelar till salu: 220 st
Pris: $ 1 725 per andel

*Med ett oljepris på 50-150 USD per fat och ett gaspris på mellan 3,5 – 10 USD per MCF.

Läs mer och teckna dig för erbjudandet  >>

NYHET
170509

Möjlighet till 5-10 gånger ert investerade kapital med en årlig avkastning på 140-280%

GARY HEIRS #2 Källan i Cinnamon 2 projektet
Nu har Gary Heirs #3 källan i Cinnamonprojektet blivit renoverad och satt i produktion, operatören ska nu utveckla fältet vidare. Fältets totala oljereserver förväntas vara 4 miljoner fat olja. Varje källa har minst 350 000 fat olja i bevisade reserver vilket betyder att det ska borras 7-8 källor till i fältet.

Det första operatören kommer att göra är att sätta systerkällan Gary Heirs #2 i produktion. Källan bör ge en avkastning på ca 140-280% om året, total avkastning på mellan 5 – 10 gånger den initiala investeringen beräknat på en dagsproduktion på 250 fat olja om dagen och ett oljepris på mellan 50-100 USD per fat. Dock förväntar vi oss ett mycket högre oljepris under källans livstid.

Vi erbjuder nu andelar i projekt Gary Heirs #2/Cinnamon 2 projektet. Som innehavare i projektet har du även rätten att få köpa samma procentuella del i nästa borrning i Cinnamonfältet. Tackar du nej till någon av de kommande borrningarna tillfaller rättigheterna för de resterande borrningarna Texas Onshore Resources Inc.

Områdets totala reserver beräknas uppgå till ett bruttovärde på mellan 125 – 200 miljoner USD (ca 1 – 1,7 miljarder kronor med ett oljepris på 50 USD per fat). Då oljereserverna är så stora räknar vi med att de kommande 7- 8 utvecklingskällorna borras inom de närmsta 12 till 18 månaderna för att producera oljan inom en rimlig tid.

Projektkostnaden för den aktuella renoveringen innehåller mineralrättskostnader, geologiska avgifter, renoveringskostnad och färdigställandekostnader.

Projekt: Cinnamon 2
Borrstart: Planerad till början av juli
Beräknad avkastning: Ca 140 – 280 % år ett därefter en avklingning med ca 3% om året
Antal andelar till salu: 80 men endast 45 andelar kvar
Pris: $ 1 160 per andel

Läs mer och teckna dig för erbjudandet  >>

PRESSMEDDELANDE
170428

Sweden Natural Assets ABs renovering av Gary Heirs #3 källan är lyckad

Renoveringen av Gary Heirs nr. 3 källan, som ligger i Cinnamon Islandprojektet och Cinnamon 3 projektet är lyckad. Den nya operatören lyckades att tvinga bort vattenproduktionen i källan genom ett så kallat squeeze job. Källan producerar för närvarande ca 13 fat om dagen men vi förväntar att produktionen kommer att öka betydligt när källan har rensats från de beläggningar som har byggts upp då källan varit stängd i 2 års tid. Oljereserverna i Gary Heirs nr 3 källan beräknas vara ca 350 000 fat olja.

Tidigare gjordes en kartläggning av områdets totala reserver och oljereserverna beräknas uppgå till mellan 2,5 – 4 miljoner fat olja vilket ger ett bruttovärde på mellan 125 – 200 miljoner USD (1,7 – 2,7 miljarder kronor) med dagens oljepris på 50 USD per fat. Den nya operatören är i skrivande stund igång med att lägga upp en plan för att utveckla dessa.

PRESSMEDDELANDE
161208

Amerikanska oljelager är möjligtvis endast 20% av vad som har rapporterats av EIA

80% av de amerikanska oljelagren är oredovisade skriver Arthur E. Berman i sin rapport. Berman menar att oljelagren i USA har gått ner med 200 miljoner fat olja sedan 2010. Under samma tidsperiod har EIA rapporterat att oljelagren i USA gått upp från 300 miljoner fat olja till ofantliga 500 miljoner fat. Art har gått igenom den fysiska oljeströmningen i USA som kontrolleras av det amerikanska skatteverket och kommit fram till att oljelagren i USA endast är ca 100 miljoner fat idag istället för de enorma oljelager på 500 miljoner fat som rapporterats av EIA. Se bild

eia

Detta har en enorm betydelse för oljepriset som handlas idag till ca 50 USD per fat. Oljepriset handlades ner med ca 70% på grund av en överproduktion och att oljelagren ökade konstant sedan 2014. Dessutom så har OPEC inte varit intresserade av att sänka sin produktion utan tvärtemot ökat sin produktion till all time high nu i november 2016, till mer än 34 miljoner fat om dagen. För att förenkla det hela så bestäms oljepriset av produktion och oljelager på den ena sidan och konsumtion (efterfrågan) på den andra sidan. Skulle då oljelagren i USA som beräknas vara minst hälften av all oljelager i världen endast vara en bråkdel av det analytikerna på världens råvarubörser tror bör detta ha en stor påverkan på oljepriset.

Nedan kan ni se att antalet aktiva borrningsriggar inte har varit så få som de är idag de senaste 10 åren. Dock kan vi se en positiv utveckling i marknaden där vi har börjat notera att fler oljeriggar har kommit i arbete de senaste månaderna. Dock så är det fortfarande mindre än 50% jämfört med perioden 2006-2014. Se bild

table

EIA släppte sin månadsrapport den 30 november 2016 och oljeproduktionen i USA har gått ner med 8,9% från september 2015 till september 2016. Oljeproduktionen gick ner med 167 tusen fat från augusti till september i år. Det vill säga ca 2% vilket är mycket på en månad. I oktober producerades det ca 8,63 miljoner fat olja i USA vilket var en höjning med ca 30 tusen fat om dagen från septembers produktion. Men då ökningen är så liten vet vi inte om detta betyder att den nedåtgående produktionstrenden har vänt eller om det endast är en rapporteringsfråga. Detta ser vi inom 3-6 mdr.

Art Berman skriver följande i oktober 2016; världens oljeproduktion är i balans och USAs naturgasproduktion sjönk för första gången sedan 2005. Världens oljeproduktion för september 2016 var 96,47 miljoner fat per dag och världens oljekonsumtion var 96,39 miljoner fat. Det resulterade i ett litet överskott på 80 000 fat olja per dag. Det är dåliga nyheter med tanke på att Brentpriset på $52 per fat agerar som det finns ett par miljoner fat i överskott.

OPEC beslutade att begränsa sin oljeproduktion till 32,5 miljoner fat per dag i syfte att påskynda tömningen av de enorma oljelagren. Avtalet träder i kraft från den 1 januari 2017. Oljelager som möjligtvis endast innehåller 100 miljoner fat vilka kommer i så fall att vara tömda inom 2-3 mdr.

Arthur E. Berman
Arthur E. Berman är en petroleumgeolog med 36 år av olja och gas branscherfarenhet. Berman har publicerat mer än 100 artiklar om olja och gas. Han har intervjuats om olja och gas av CBS, CNBC, CNN, CBC, Platt Energy Week, BNN, Bloomberg, Platts, Financial Times, Wall Street Journal, Rolling Stone och The New York Times. Han har suttit i styrelserna för Houston Geological Society och Society of Independent Professionella Earth Scientists.

PRESSMEDDELANDE
161121

Sweden Natural Assets ABs dotterbolag Texas Onshore Resources Inc har fått en order på 9 miljoner USD

Det skrivna avtalet lyder på 9 miljoner USD (ca 83 miljoner kronor) och pengarna skall betalas i januari 2017. Köparen är ett utländskt konsortium som förväntas köpa producerande oljefält för upp mot 100-200 miljoner USD (900-1 800 miljoner kronor) av Texas Resources Inc de närmaste 1-2 åren. Den första affären beräknar ge en vinst på ca 3 öre per aktie till Sweden Natural Assets AB. Sweden Natural Assets AB är ett dotterbolag till Texas Onshore AB.

– Med så låga oljepriser som vi har idag är det naturligt att erfarna affärsmän ser möjligheten att köpa upp oljefält billigt. Speciellt i den amerikanska oljemarknaden där oljeindustrin går igenom en kris som aldrig förr. Vilket har lett till att högkvalitativa oljefält nu är till salu till låga priser, avslutar VD Thord Lernesjö

PRESSMEDDELANDE
160701

Stämmokommuniké

Följande punkter avhandlades i samband med Sweden Natural Assets AB:s årsstämma i Malmö, den 30 juni 2016.

Räkenskaper
Årsstämman beslöt att fastställa balans- och resultaträkning avseende 2015. Årsstämman biföll vidare styrelsens förslag att medel till förfogande överföres i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet.

Antal styrelseledamöter
Fastställdes antalet styrelseledamöter till fyra.

Val av styrelsen
Ledamöterna Christel Lernesjö, Rune Stensby och Jonas Svantesson, tillika styrelseordförande, omvaldes. Till ny ledamot valdes Thomas Eriksson.

Riktlinjer för valberedning
Stämman biföll styrelsens förslag om riktlinjer för utseende av ledamöter i valberedning, varvid aktieägare vars innehav i bolaget överstiger fem procent av samtliga aktier skall utse en valberedning om tre personer inför årsstämman.

Nyemissioner
Styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission i enlighet med styrelsens förslag.

PRESSMEDDELANDE
160113

Sweden Natural Assets ABs apportemission på 15 miljoner kronor till en aktiekurs på 25 öre per aktie blev övertecknad med ca 30% på 3 veckor

Nästa steg är att finansiera upp bolaget med 120 miljoner kronor. Detta kapital skall användas till att köpa producerande fält i USA då den amerikanska oljemarknaden är i kris. Dessa oljefält har stora bevisade producerande oljereserver och marknadspriset är en bråkdel av vad de var för bara 2 år sedan. Denna situation är mycket tragisk för den amerikanska oljeindustrin men ger oss en unik möjlighet att göra fantastiska köp inför framtiden.

– Så vi vill ha så låga oljepriser som möjligt idag, ett märkligt uttalande från ett oljeföretag, men detta är en unik situation som endast har hänt ett fåtal gånger tidigare och de oljebolag som utnyttjade situationen fick en kraftig tillväxt och gjorde stora vinster till sina aktieägare, avslutar VD Thord Lernesjö.

PRESSMEDDELANDE
150817

Familjen Lernesjö ökar sitt ägande i Sweden Mining AB genom bolag

Texas Onshore AB har sålt ner den amerikanska oljeverksamheten till Sweden Mining AB. Detta är det första steget inför börsintroduktionen av Sweden Mining AB som beräknas ske under 2016/2017. Sweden Mining AB planerar också att erbjuda aktier till allmänheten i en nyemission till hösten.

Sweden Mining AB kommer att frigöras helt från Texas Onshore AB genom att Texas Onshore AB säljer sina aktier i Sweden Mining AB till allmänheten samt delar ut aktier till bolagets aktieägare i förhållandet 1:2 (två aktier i Texas Onshore AB ger 1 aktie i Sweden Mining). Texas Onshore AB kommer dock att fortsätta att sälja investeringar i olje- och gasegendomar i USA till den svenska marknaden.

Styrelsen i Texas Onshore AB har beslutat att påbörja utförsäljningen med att först sälja 100 miljoner aktier i Sweden Mining AB för 3 öre per styck. Familjen Lernesjö, genom bolag, har köpt 20 miljoner aktier i Sweden Mining AB.

För ytterligare information:
Thord Lernesjö, VD Sweden Natural Assets AB, 0709-30 30 80, thord@lernesjo.com, www.swedennaturalassets.se

Presskontakt

Thord Lernesjo

Thord Lernesjö, VD
0709-30 30 80
thord@lernesjo.com

Kalendarium

NOV